Home / Nieuws / Steeds meer grote grazers in Grensmaasnatuur

Steeds meer grote grazers in Grensmaasnatuur

Terwijl vrachtwagens en draglines onverstoorbaar het landschap bij de Grensmaas veranderen doen moeder Natuur en mooder Maas ook hun duit in het zakje: De lentenatuur is er weer.

De zonkracht wordt steeds krachtiger en de temperaturen lopen op. Bloemen en kruiden keren terug. In de komende maand doemen langs de Maasoevers fraaie taferelen op door de eerste explosie van kleur- en geurrijke paletten van bloemen en kruiden. Met prachtige voorjaarsbloeiers als Klein en Groot Hoefblad, Fluitenkruid en Dotterbloem. Ondertussen strooien de wilgen rijkelijk met hun confetti van kattenpluisjes. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten kunnen niet zonder de inzet van de grote grazers die de oeverstroken jaarrond begrazen. Vrijwilligers houden wekelijks toezicht op het welzijn van de dieren. Deze winter bleek dat de begrazingsdruk in sommige gebieden iets te hoog was: veel vorst en teveel dieren op een te kleine oppervlakte. Daarom is in februari op enkele locaties bijgevoerd.

Konikveulen in galop
Konikveulen in galop

In navolging van Borgharen, Itteren, Geulle en Meers, gaan ook in Visserweert grote grazers aan de slag. De kudde Galloways en Koniks bestaat volgens Huub Joosten van Natuurmonumenten inmiddels uit zo’n 170 paarden en Schotse runderen. Als alle natuurgebieden zijn opgeleverd bestaat die kudde uit zo’n 400 dieren.

De lente is trouwens de tijd van het jonge leven. Vele grazers-kalfjes worden geboren. Hoe schattig ook: respecteer de dieren, gun ze de rust. Even de paardjes voeren is zeer ongewenst. Loslopende honden zijn helemaal uit den boze: zij zorgen bij de volwassen grazers al op verre afstand voor onrust en kunnen een agressieve verdediging door de grazers opleveren.

Lente in de Maasvallei? Een prachtige aanleiding om er op uit te gaan en te genieten van het nieuwe leven vol groen. Zie ook www.rivierparkmaasvallei.eu.

Top