Home / Nieuws / Consortium Grensmaasmaas onderwerp havo-examen

Consortium Grensmaasmaas onderwerp havo-examen

Het landelijke havo-examen aardrijkskunde stond vorige maand voor een deel in het teken van het werk van Consortium Grensmaas. Duizenden leerlingen in het hele land kregen vijf vragen over de uitvoering van het project Grensmaas voorgelegd.

Daarbij ging het onder meer om de drie centrale doelstellingen van de uitvoering, de keuze voor de Grensmaas tussen Maastricht en Roosteren om de rivier op zo’n ingrijpende manier onder handen te nemen, de grindwinning, de beperking van het overstromingsrisico en de partners van Consortium Grensmaas.

Meteen na het examen kreeg het Consortium overigens vragen van docenten van allerlei scholen. Die vragen spitsten zich met name toe op de partners van Consortium Grensmaas. Het landelijke College voor Toetsen en Examens liet de correctoren uiteindelijk weten dat de provincie Limburg en Rijkswaterstaat ook partners van het Consortium zijn. In het oorspronkelijke antwoord werd alleen de Belgische overheid genoemd.

Grindwinning door Consortium Grensmaas onderwerp van landelijk examen
Top