Home / Nieuws (Page 2)

Nieuws

Ingrepen Maas leveren nu al economische meerwaarde op

project grensmaas itteren 2018
De economische meerwaarde van de uitvoering van de Grensmaas op de Limburgse en Vlaamse Maasoevers bedraagt nu al zo'n 20 tot 25 miljoen euro per jaar. Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek van de Vlaamse Universiteit Hasselt naar de maatschappelijke opbrengsten van onder meer de hoogwaterbescherming, de milieuwinst, de natuurontwikkeling en de recreatie in de Maasvallei. Het vliegw...
Lees meer

Europese waardering voor project Grensmaas

Grensmaasopera
Het project Grensmaas was uit 60 Europese projecten geselecteerd als één van vier voorbeeldprojecten hoe je met delfstoffenwinning tegelijkertijd belangrijke maatschappelijke doelstellingen, zoals hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling, kunt realiseren. Onder het motto: the project Grensmaas: once disgraced and now embrased toonde Consortium Grensmaas de congresgangers een korte film over ...
Lees meer

Herdenkingsstenen op hun plek

De herdenkingsstenen in Itteren
De stenen die herinneren aan het bereiken van de hoogwaterdoelstelling in november vorig jaar hebben hun definitieve plek gekregen bij de monding van de Geul in Itteren. De stenen liggen op een terpje dat nog afgewerkt moet worden. De locatie was een idee van Itterenaar Sander Bastings. Pal tegenover de Itterense stenen liggen twee identieke herdenkingsstenen in het zicht op de Vlaamse Maasoeve...
Lees meer

Ruimte voor de rivier

Ruimte voor de rivier
Tijdens een werkbezoek van studenten van de TU in Delft afgelopen maand is onderstaande luchtfoto genomen, die een duidelijk beeld geeft van de omvangrijke ruimte die de Maas erbij heeft gekregen door de ingrepen van Consortium Grensmaas op de meest noordelijke locaties. De rivierverruiming en nevengeul bij Visserweert en de rivierverruiming bij Illikhoven en Koeweide bieden een veilig gevoel nu n...
Lees meer

Sittard-Geleen akkoord met verlenging project Grensmaas

project trierveld 2017
De gemeente Sittard-Geleen is akkoord met de verlenging van de uitvoeringsduur van het project Grensmaas op haar grondgebied in Trierveld en Koeweide voor een periode van maximaal drie jaar. Dat hebben Burgemeester en Wethouders Consortium Grensmaas officieel in een brief laten weten. Het college van B en W heeft begrip voor de argumentatie van het Consortium dat door de naweeën van de economis...
Lees meer

Prille liefde op De Brök in Illikhoven

Parijs en Rome zijn steden waar verliefde stellen jarenlang romantische bruggetjes hebben volgestouwd met hangsloten om hun eeuwige trouw te symboliseren. Het aantal liefdesslotjes groeide zo explosief dat Parijs zelfs besloot al dat ijzer weg te halen. De Brök tussen Illikhoven en Visserweert is nog niet wereldvermaard. Toch hebben veel mensen de hoogwaterbrug al in hun hart gesloten als plek ...
Lees meer

Eerste mobiele uitkijkplatform Natuurmonumenten in Meers

Natuurmonumenten heeft het RivierPark Maasvallei in Meers uitgekozen als allereerste stek voor het zogenaamde mobiele uitkijkplatform. Na Meers begint het platform aan een zwerftocht door natuurgebieden elders in Nederland. Met het uitkijkplatform hoopt Natuurmonumenten meer wandelaars en fietsers te bewegen de Grensmaasnatuur in te gaan en te ontdekken. Recreanten kiezen meer en meer voor het ...
Lees meer

Duurzaamheidscertificaat voor Consortium

Consortium Grensmaas is de eerste grindleverancier in Limburg met het duurzaamheidskeurmerk CSC (Concrete Sustainability Council). Het keurmerk betekent dat het Consortium heeft aangetoond het grind op duurzame wijze te winnen en te verwerken. Deze week heeft Jan Keijzer van keurmerk-instantie KIWA het CSC-certificaat officieel uitgereikt aan directeur Kees van der Veeken van Consortium Grensma...
Lees meer

Infoavond Schipperskerk over verlenging project

Consortium Grensmaas organiseert donderdag 27 september vanaf 19.30 uur in het kerkje in Schipperskerk, een infoavond over de verlenging van de uitvoering van het project Grensmaas. De infoavond is vooral bedoeld voor de inwoners van Schipperskerk, maar bewoners van omliggende dorpen zoals Grevenbicht, Illikhoven, Visserweert en Holtum zijn ook van harte welkom. Tijdens de infoavond worden d...
Lees meer

‘Geweldig zoals natuur zich ontwikkelt’

Illikhoven
''Geweldig zoals de natuur zich al ontwikkelt". Pierre Wielders was de afgelopen jaren ambtelijk kartrekker van de gemeente Echt-Susteren tijdens de uitvoering van het project Grensmaas in Illikhoven en Visserweert. De grote Kattenstaart manifesteert zich al in Illikhoven Het werk is op een haar na klaar en Pierre, inmiddels ook gemeentelijk ambassadeur van het project Grensmaas, laat v...
Lees meer
Top