Home / Nieuws (Page 2)

Nieuws

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten waarschuwen: honden aan de lijn

Hoogwater
Nu het water is gezakt, wordt goed zichtbaar wat er allemaal is vervoerd. Jammer genoeg weer het nodige plastic. Maar ook zand, grind, takken, zelfs bomen zijn afgezet op de oevers. Die afzettingen zijn interessant voor allerlei planten en dieren. Trouwens: ook zaden en zelfs insecten verspreiden zich via het water. Het bewijst de dynamiek van de rivier. Inmiddels is de natuur weer toegankelijk...
Lees meer

Extra inspanning om veertje Grevenbicht tijdig in de vaart te krijgen

veertje grevenbicht
Consortium Grensmaas bekijkt momenteel of het toch nog mogelijk is het fiets/voetveer in Grevenbicht, eventueel met een tijdelijke voorziening op 1 april in de vaart te krijgen. Daarover vindt overleg plaats met allerlei partners. De aanleg van de definitieve veerstoep en afmeerplek voor het veer is vertraagd door langdurige afstemming over het ontwerp. In het ongunstigste geval gaat het veer ...
Lees meer

Wie komt met de beste naam voor de hoogwaterbrug Maasband?

brug
De nieuwe brug heeft nu al een plekje veroverd in de gemeenschappen Meers en Maasband. Op allerlei fronten zijn inwoners al in de weer met de brug. Zo heeft Han Houben het hele bouwproces vastgelegd op fraaie foto’s en krijgt het consortium spontaan suggesties over de naamgeving van de brug. Ook trekt de bouw dagelijks veel mensen die de voortgang bekijken. Nu de bouw over enkele maanden klaar ...
Lees meer

Fietspaden project Grensmaas nagenoeg klaar

fietspad
De uitvoering van het project Grensmaas betekent ook dat er langs de rivier inmiddels zo’n achttien kilometer aan nieuwe fietspaden zijn aangelegd. Alleen tussen Meers en Maasband moet nog een fietsverbinding komen. Het consortium heeft de afgelopen jaren fietspaden gerealiseerd in Bosscherveld, Itteren, Borgharen, Elsloo, Meers, Voulwames, Nattenhoven, Grevenbicht, Visserweert en Illikhoven. ...
Lees meer

Natuur Borgharen en Itteren beschreven in boek

Grensmaasnatuur
De Grensmaasnatuur in Itteren en Borgharen vormt het grootste natuurgebied van de stad Maastricht. Niet alleen groot trouwens, maar ook groots en dynamisch. Dat is een van de conclusies in het boek Natuurlijk Maastricht, dat vorige maand werd gepresenteerd onder auspiciën van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg. In het boek, met medewerking van zo’n 30 auteurs, wordt alle natuur in en ron...
Lees meer

Afscheid van Klankbordgroepen Borgharen/Itteren en Bosscherveld

Hartelstein
Consortium Grensmaas neemt dit jaar officieel afscheid van de werklocaties Itteren, Borgharen en Bosscherveld. In Borgharen is in 2015 het werk aan de rivier al beëindigd. In Itteren en Bosscherveld is de uitvoering vorig jaar afgerond. Op verzoek van de bewoners van die locaties is het overleg in de klankbordgroepen door het consortium voortgezet. Dat biedt de bewoners immers de gelegenheid om...
Lees meer

Veel felicitaties voor Consortium Grensmaas

De prijs Het zonnetje die Consortium Grensmaas donderdag 12 november in ontvangst mocht nemen van Deltacommissaris Peter Glas, als lichtend voorbeeld voor alle hoogwaterprojecten in Nederland, heeft geleid tot een stroom felicitaties uit het hele land. Niet alleen van vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven, maar ook van veel bewoners uit Zuid-Limburg. De gemeente Sittard-Geleen had ee...
Lees meer

Ontmoetingsplek Maasband

uitkijkpunt
Bewoners van Meers en Maasband en de duizenden recreanten die in de zomermaanden voorbijfietsen en wandelen hoeven niets meer te missen van de werkzaamheden. Nabij de hoogwaterbrug in aanbouw in Maasband is een uitkijkpunt geplaatst, dat tot 2023 ongetwijfeld uitgroeit tot een ontmoetingsplek van en voor bewoners. Het uitkijkpunt biedt niet alleen een fraai panorama, maar ook allerlei info ove...
Lees meer

Congres Maas in Beeld op herhaling

Grensmaas
Het symposium Maas in beeld gaat op herhaling. Vrijdag 21 mei 2021 is als nieuwe datum geprikt om samen met bewoners, bestuurders en natuurdeskundigen bij te praten over de natuurontwikkeling aan beide oevers van de Grensmaas en die natuur ook zelf te beleven tijdens excursies. Het symposium zou oorspronkelijk in oktober worden georganiseerd, maar moest afgelast worden in verband met de coronar...
Lees meer
Top