Home / Nieuws

Nieuws

Mooi perspectief voor RivierPark Maasvallei.

De nieuwe Grensmaasnatuur levert de komende jaren een mooi perspectief om het recreatief wandelen en fietsen in Limburg op een nog hoger plan te tillen. Limburgers zijn de meest fanatieke wandelaars van heel Nederland en ook 43 procent van de inwoners van deze provincie fietst voor het plezier, zo blijkt uit onderzoek. Volgens VVV-directeur Anya Nieuwerra biedt dat volop kansen voor RivierPark ...
Lees meer

Archeologische opgravingen project Grensmaas afgerond. Tevredenheid over samenwerking.

massapaardengraf
Het blijft een van de meest fascinerende elementen van de uitvoering van het project Grensmaas: de archeologie. Wat heeft het grootschalig grondverzet voor de hoogwaterbeveiliging en de grindwinning aan bodemvondsten opgeleverd in het Maasdal tussen Maastricht en Roosteren? Consortium Grensmaas, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en archeologen hebben onlangs teruggeblikt op dat ho...
Lees meer

Overstroming Maas nu 25 jaar geleden

Overstroming Limburg 1993
Nederland maakt zich weer op voor de kerst. Feest met wat extra aandacht voor elkaar. De lichtjes van de kerstboom flikkeren in de huiskamers weer tegen het behang. Even tijd voor bezinning en rust. Dat was 25 jaar geleden niet anders. Kerstmis en nieuwjaar mondden in 1993 echter uit in wanhoop, tranen, onmacht, woede en verdriet. In de week voor kerst doet de Maas een doldrieste uitbraak die L...
Lees meer

Ingrepen Maas leveren nu al economische meerwaarde op

project grensmaas itteren 2018
De economische meerwaarde van de uitvoering van de Grensmaas op de Limburgse en Vlaamse Maasoevers bedraagt nu al zo'n 20 tot 25 miljoen euro per jaar. Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek van de Vlaamse Universiteit Hasselt naar de maatschappelijke opbrengsten van onder meer de hoogwaterbescherming, de milieuwinst, de natuurontwikkeling en de recreatie in de Maasvallei. Het vliegw...
Lees meer

Europese waardering voor project Grensmaas

Grensmaasopera
Het project Grensmaas was uit 60 Europese projecten geselecteerd als één van vier voorbeeldprojecten hoe je met delfstoffenwinning tegelijkertijd belangrijke maatschappelijke doelstellingen, zoals hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling, kunt realiseren. Onder het motto: the project Grensmaas: once disgraced and now embrased toonde Consortium Grensmaas de congresgangers een korte film over ...
Lees meer

Herdenkingsstenen op hun plek

De herdenkingsstenen in Itteren
De stenen die herinneren aan het bereiken van de hoogwaterdoelstelling in november vorig jaar hebben hun definitieve plek gekregen bij de monding van de Geul in Itteren. De stenen liggen op een terpje dat nog afgewerkt moet worden. De locatie was een idee van Itterenaar Sander Bastings. Pal tegenover de Itterense stenen liggen twee identieke herdenkingsstenen in het zicht op de Vlaamse Maasoeve...
Lees meer

Ruimte voor de rivier

Ruimte voor de rivier
Tijdens een werkbezoek van studenten van de TU in Delft afgelopen maand is onderstaande luchtfoto genomen, die een duidelijk beeld geeft van de omvangrijke ruimte die de Maas erbij heeft gekregen door de ingrepen van Consortium Grensmaas op de meest noordelijke locaties. De rivierverruiming en nevengeul bij Visserweert en de rivierverruiming bij Illikhoven en Koeweide bieden een veilig gevoel nu n...
Lees meer

Sittard-Geleen akkoord met verlenging project Grensmaas

project trierveld 2017
De gemeente Sittard-Geleen is akkoord met de verlenging van de uitvoeringsduur van het project Grensmaas op haar grondgebied in Trierveld en Koeweide voor een periode van maximaal drie jaar. Dat hebben Burgemeester en Wethouders Consortium Grensmaas officieel in een brief laten weten. Het college van B en W heeft begrip voor de argumentatie van het Consortium dat door de naweeën van de economis...
Lees meer

Prille liefde op De Brök in Illikhoven

Parijs en Rome zijn steden waar verliefde stellen jarenlang romantische bruggetjes hebben volgestouwd met hangsloten om hun eeuwige trouw te symboliseren. Het aantal liefdesslotjes groeide zo explosief dat Parijs zelfs besloot al dat ijzer weg te halen. De Brök tussen Illikhoven en Visserweert is nog niet wereldvermaard. Toch hebben veel mensen de hoogwaterbrug al in hun hart gesloten als plek ...
Lees meer
Top