Home / Nieuws

Nieuws

Maasband krijgt uitkijkplatform

uitkijkplatform
In de Grensmaasnatuur bij Maasband komt een uitkijkplatform met een vogel-infopaneel. De gemeente Stein heeft goedkeuring verleend voor de bouw op het uiteinde van de voormalige Geerlingskuilweg bij Maasband. Het platform is een initiatief van Natuurmonumenten, in samenwerking met bewoners van Meers en Maasband. De bouw, die waarschijnlijk in oktober gestalte krijgt, wordt voor een deel uitgevo...
Lees meer

Nieuw soort sprinkhaan ontdekt in Grensmaasnatuur

rosevleugel
Natuurdeskundigen hebben het na onderzoek al vaker geconcludeerd: de Grensmaasnatuur in het RivierPark Maasvallei biedt een ideale basis voor bijzondere flora en fauna. Die conclusie is deze maand weer eens bewaarheid in het ontluikende natuurgebied dat ressorteert onder Staatsbosbeheer in Itteren. In het gebied, dat tot twee jaar geleden het epicentrum was de rivierverruimingen en de grindwinn...
Lees meer

Nieuwe film over uitvoering project Grensmaas

film
Consortium Grensmaas is volop bezig met de productie van een nieuwe film over de uitvoering en de geschiedenis van het project Grensmaas vanaf 2007. Het is de bedoeling dat de film getoond wordt bij de ruim honderd presentaties die het Consortium jaarlijks op verzoek van overheden, het (internationale) bedrijfsleven en inwoners organiseert. Nu de hoogwaterbescherming en de natuurdoelstellin...
Lees meer

Aanleg fietspaden in Meers, Geulle en Bosscherveld

grensmaasfietspad
In Geulle aan de Maas wordt het fietspad aangelegd langs de voormalige dekgrondberging, waar nu de nieuwe natuur ontluikt. Het fietspad leidt van Geulle tot aan Elsloo en sluit daar aan op fietspaden die het Consortium eerder heeft aangelegd. In verband met de aanleg van de fietspaden in Meers is een deel van de aanliggende percelen tijdelijk niet, of minder bereikbaar. Het Consortium informeert d...
Lees meer

Archeologisch bezoekerscentrum in Hartelstein

Hartelstein
In Kasteelhoeve Hartelstein wordt een archeologisch bezoekerscentrum gevestigd dat een beeld biedt van de belangrijkste archeologische vondsten tijdens de uitvoering van het project Grensmaas. Consortium Grensmaas heeft het voortouw genomen om een archeologisch centrum in Hartelstein te vestigen. Het Consortium is vanaf 2007 aan het werk in Itteren en Borgharen en neemt op het einde van dit jaa...
Lees meer

1,4 miljoen voor onderzoek effecten Grensmaas

rivierverruiming
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft 1,4 miljoen euro ter beschikking gesteld voor onderzoek naar ecologische, sociale en economische aspecten van het project Grensmaas. Het project Grensmaas is een van de vier projecten die geselecteerd zijn in het kader van de zogenaamde Living Labs in the Dutch Delta. Onder het motto Grenzen verleggen bij de Grensmaas gaan onderzo...
Lees meer

Tweeduizend kilo vis in Bosscherveld

Bosscherveld
Blijdschap bij de vissers van Visstand Verbetering Maas (VVM) in Bosscherveld. Met vereende krachten gingen Consortium Grensmaas en de VVM maandag 17 juni aan de slag om de vis in de grindplas op die Maastrichtse Grensmaaslocatie boven water te halen en weer uit te zetten in de Maas. Het resultaat van de actie? Zo'n 2000 kilo vis, waaronder meervallen van meer dan een meter lang, snoek en snoek...
Lees meer

Grensmaasarchitectuur in Grevenbicht

Trierveld
Hoe kun je de inwoners van Grevenbicht en recreanten van elders nadrukkelijker betrekken bij de toekomstige ontwikkeling van het Grensmaasgebied? In Grevenbicht zijn drie jonge architecten, Nicole Cloudt, Rob Pohlen en Koen Savelkoul, samen met inwoners en organisaties aan de slag gegaan om een gebiedsvisie op te stellen met een of meer architectonische ontwerpen die in de omgeving geplaatst en g...
Lees meer

Afscheid van Visserweert en Illikhoven

Consortium Grensmaas heeft vrijdag 14 juni met een feestelijke barbecue afscheid genomen van de inwoners van Illikhoven en Visserweert. Vanaf 2015 heeft het Consortium in goede samenspraak met de inwoners de uitvoering gestalte gegeven. Over het eindresultaat is iedereen enthousiast. De hoogwaterbrug, de nevengeul en de rivierverruiming worden inmiddels breed omarmd. Het panorama op de hoogwate...
Lees meer

Deltacommissaris onder indruk werk Consortium Grensmaas

"Een mooi voorbeeldproject". Dat was vrijdag 29 maart de eindconclusie van Deltacommissaris Peter Glas na zijn werkbezoek aan Consortium Grensmaas. Glas bekeek de hoogwaterbrug en de nevengeul bij Visserweert, bezocht de werklocatie in Trierveld en nam ook een kijkje in Nattenhoven. Daarvoor kreeg hij van directeur Kees van der Veeken van het Consortium tekst en uitleg over de actuele stand van...
Lees meer
Top