Home / Nieuws

Nieuws

Veel publiciteit voor project Grensmaas

In de Volkskrant en het vakblad voor weg- en waterbouw Otar is deze maand veel aandacht besteed aan de uitvoering van het project Grensmaas. Otar stond helemaal in het teken van de maatregelen tegen nieuwe overstromingen in Nederland. Het blad stond uitgebreid stil bij het bereiken van de hoogwaterdoelstelling die Consortium Grensmaas op 31 december van dit jaar moet hebben gerealiseerd. Niet ...
Lees meer

Wandelroutes voor inwoners Grevenbicht

Inwoners van Grevenbicht en omgeving kunnen over enkele weken gebruik maken van afgebakende wandelroutes in Koeweide en het gebied Elba. Consortium Grensmaas heeft die wandelroutes uitgezet op verzoek van inwoners van Grevenbicht. Zij oordeelden dat hun wandelmogelijkheden in de directe omgeving wel erg beperkt zijn door de werkzaamheden van Consortium Grensmaas. De routes worden gemarkeerd ...
Lees meer

Laatste lading grind uit Itteren

scheepslading itteren
Tien jaar na de start van het project Grensmaas is de laatste lading grind in Itteren verwerkt en afgevoerd met de Diantho. In de werkhaven is vanaf 2007 zand en grind aangevoerd en veredeld vanuit de locaties Borgharen, Geulle aan de Maas en Itteren zelf. De verwerkingsinstallatie Merwede wordt de komende weken deels gedemonteerd en afgevoerd naar de verwerkingshaven in Trierveld. Daar krij...
Lees meer

Programma Grensmaasdag krijgt vorm

Werklocatie Trierveld
De eerste onderdelen van het programma van de Open Grensmaasdag op zaterdag 9 september zijn bekend. De open dag staat voor een belangrijk deel in het teken van het bereiken van de hoogwaterdoelstelling op het einde van het jaar. De werkzaamheden van het Consortium zijn dan zover gevorderd dat de inwoners van Zuid-Limburg vijf keer minder risico op een overstroming lopen. De Grensmaasdag, ee...
Lees meer

Vervroegde aanleg werkweg voorkomt verkeersoverlast in Grevenbicht en Obbicht

werkweg
Om verkeersoverlast in de kernen van Grevenbicht en Obbicht tijdens de dijkwerkzaamheden te voorkomen heeft Consortium Grensmaas besloten de werkweg van Trierveld in Sittard-Geleen tot aan Nattenhoven vervroegd aan te leggen. De aanleg is inmiddels begonnen. Die transportroute langs de Maas betekent dat de inwoners van Grevenbicht en Obbicht niet geconfronteerd worden met respectievelijk 3100 e...
Lees meer

Allereerste grindtransport vanuit werkhaven in Trierveld

Grindtransport Trierveld
Bona Spes, ofwel Goede Hoop. Dat is de naam van het allereerste binnenvaartschip dat woensdag 22 maart in de werkhaven in Trierveld in Sittard-Geleen geladen werd met 700 ton grind. Daarmee is de grindproductie op de locatie Trierveld, met de verwerkingsinstallatie Rotterdam, officieel van start gegaan. De komende acht jaar wordt er vanuit de werkhaven in totaal zo'n 35 miljoen ton zand en grin...
Lees meer

Eerste grindtransport op stapel vanuit haven Trierveld

Trierveld
Zoals het er nu naar uitziet, vertrekt dinsdag 21 maart het allereerste schip met grind uit de werkhaven in Trierveld. Verwerkingsinstallatie Rotterdam ondergaat momenteel de laatste inspecties om weer helemaal up to date de zand- en grindproductie op te starten. Die grindveredeling bepaalt tot 2025 het beeld bij de werkhaven. De komende jaren wordt er zo'n 35 miljoen ton zand en grind vanuit d...
Lees meer

Onderzoek universiteit: hoe bewust zijn inwoners over risico overstromingen

Itteren in 1995
Het is alweer bijna 24 jaar geleden dat ook Itteren en Borgharen grotendeels blank kwamen te staan tijdens de overstroming van december 1993. Inmiddels is de veiligheid fors verbeterd door de aanleg van nieuwe dijken en de uitvoering van het project Grensmaas. Toch blijft altijd het risico dat volgende week, volgend jaar of in 2020 een nieuwe overstroming opnieuw voor grote schade zorgt en zel...
Lees meer

Zaterdag 9 september is open Grensmaasdag 2017

open grensmaasdag
Zaterdag 9 september is een dag om nu alvast te reserveren. Die dag organiseert Consortium Grensmaas in samenwerking met onder meer Rijkswaterstaat, de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een open Grensmaasdag op de imposante werklocatie Trierveld/Koeweide. Daar kunnen bezoekers het machinepark bekijken, krijgen ze tekst en uitleg over de voortgang van he...
Lees meer

Grindwinning als kunst in New York

Marieke Russel
Het kan verkeren. De grindwinning gaat soms op een heel bijzondere manier de wereld rond. Een wandkleed van Marieke Russel, geïnspireerd op de grindwinning in Meers hangt binnenkort in het kunstatelier Galerie Art Close-Up in New York. Marieke: ,,Ik ben benaderd door een van de scouts van het atelier, die de hele wereld afreizen op zoek naar bijzondere kunstvormen. Mijn werk wordt er drie weken...
Lees meer
Top