Home / home

home

Hoogwaterbeveiliging in 2017 een feit

Consortium Grensmaas zorgt ervoor dat de inwoners van de Maasgemeenten in Zuid-Limburg op 31 december 2017 aanzienlijk minder risico op een overstroming lopen. De rivierverruimingen in Geulle aan de Maas, Itteren en en Borgharen hebben al veel positieve effecten op de waterstand. Daar komt de aanzienlijke rivierverruiming in Koeweide nog eens bovenop.
Lees meer

Enthousiasme over natuurontwikkeling

De bevolking en ook deskundigen zijn enthousiast over de natuurontwikkeling, zoals die gestalte krijgt in Geulle aan de Maas en Borgharen. Met name het nieuwe natuurgebied in Borgharen is in een mum van tijd ontdekt door de recreant. Niet alleen uit Limburg, maar ook uit het buitenland. Er zijn al volop wandelaars uit Italië, Spanje en Duitsland gesignaleerd.
Lees meer

Blik op noordelijke locaties

Consortium Grensmaas is nu volop bezig op de noordelijke locaties van het project: Visserweert, Illikhoven, Trierveld, Koeweide, Grevenbicht, Nattenhoven, Maasband en Urmond. Het epicentrum van de werkzaamheden is het Trierveld in Sittard-Geleen waar het grind wordt veredeld en per schip wordt afgevoerd.
Lees meer

Welkom bij het project Grensmaas

Het project Grensmaas is het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland. De werkzaamheden strekken zich uit over een traject van 43 kilometer tussen Maastricht en Echt-Susteren. De uitvoering is in handen van Consortium Grensmaas. In november 2017 heeft het Consortium, geheel volgens afspraak, de belangrijkste maatschappelijke doelstelling behaald. Tienduizenden gezinnen langs de Maas lo...
Lees meer
Top