Welkom bij het project Grensmaas

Het project Grensmaas is het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland. De werkzaamheden strekken zich uit over een traject van 43 kilometer tussen Maastricht en Echt-Susteren. De uitvoering is in handen van Consortium Grensmaas.

Het project levert tienduizenden gezinnen langs de Maas beduidend meer bescherming op tegen hoogwater. Het risico op een overstroming wordt vijf keer zo klein door verbreding van het stroombed van de Maas en verlaging van de oevers. Bovendien krijgt Zuid-Limburg een nieuw natuurgebied langs de rivier van zo’n duizend hectare. De werkzaamheden worden betaald met de winning en verkoop van 54 miljoen ton grind en kosten de belastingbetaler niets.

De uitvoering is in 2008 van start gegaan in Itteren. Inmiddels zijn de locaties Borgharen en Geulle aan de Maas klaar. In beide dorpen heeft de rivier aanzienlijk meer ruimte gekregen. De dekgrondbergingen (grindputten) zijn weer aangevuld en de bevolking kan genieten van de ontluikende natuur.

Nieuws

Grindmeubilair voor monument Bandkeramiekers
13 mrt

Grindmeubilair voor monument Bandkeramiekers

Consortium Grensmaas heeft het meubilair geleverd voor een bijzonder klaslokaal in de openlucht op d...
Schoonmaakbeurt Maasoevers
13 mrt

Schoonmaakbeurt Maasoevers

Nu Consortium Grensmaas de hoogwaterdoelstelling heeft gerealiseerd, gaat de komende jaren alle aand...
Bouw tweede hoogwaterbrug werpt z’n schaduw vooruit
13 mrt

Bouw tweede hoogwaterbrug werpt z’n schaduw vooruit

Consortium Grensmaas gaat de inwoners van Maasband morgenavond, 14 maart, informeren over de bouw va...
Top