Welkom bij het project Grensmaas

Het project Grensmaas is het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland. De werkzaamheden strekken zich uit over een traject van 43 kilometer tussen Maastricht en Echt-Susteren. De uitvoering is in handen van Consortium Grensmaas.

Het project levert tienduizenden gezinnen langs de Maas beduidend meer bescherming op tegen hoogwater. Het risico op een overstroming wordt vijf keer zo klein door verbreding van het stroombed van de Maas en verlaging van de oevers. Bovendien krijgt Zuid-Limburg een nieuw natuurgebied langs de rivier van zo’n duizend hectare. De werkzaamheden worden betaald met de winning en verkoop van 54 miljoen ton grind en kosten de belastingbetaler niets.

De uitvoering is in 2008 van start gegaan in Itteren. Inmiddels zijn de locaties Borgharen en Geulle aan de Maas klaar. In beide dorpen heeft de rivier aanzienlijk meer ruimte gekregen. De dekgrondbergingen (grindputten) zijn weer aangevuld en de bevolking kan genieten van de ontluikende natuur.

Nieuws

Open Grensmaasdag komt eraan
19 May

Open Grensmaasdag komt eraan

De derde Open Grensmaasdag komt eraan. Zaterdag 6 juni staan Itteren en Borgharen centraal tijdens d...
Veertrap Urmond krijgt koninklijke entree
19 May

Veertrap Urmond krijgt koninklijke entree

De oude Namense veertrap aan de Maasoever in Urmond is weer blootgelegd. Een grote groep vrijwillige...
Grindwinning Itteren vordert gestaag
19 May

Grindwinning Itteren vordert gestaag

De zand- en grindwinning in Itteren vorderen gestaag. Inmiddels komt ook de aanleg van de recreatiev...

‘Zeggen wat je doet en doen wat je zegt’

Blik op noordelijke locaties

Enthousiasme over natuurontwikkeling

Hoogwaterbeveiliging in 2017 een feit

Top