Welkom bij het project Grensmaas

Het project Grensmaas is het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland. De werkzaamheden strekken zich uit over een traject van 43 kilometer tussen Maastricht en Echt-Susteren. De uitvoering is in handen van Consortium Grensmaas.

Het project levert tienduizenden gezinnen langs de Maas beduidend meer bescherming op tegen hoogwater. Het risico op een overstroming wordt vijf keer zo klein door verbreding van het stroombed van de Maas en verlaging van de oevers. Bovendien krijgt Zuid-Limburg een nieuw natuurgebied langs de rivier van zo’n duizend hectare. De werkzaamheden worden betaald met de winning en verkoop van 54 miljoen ton grind en kosten de belastingbetaler niets.

De uitvoering is in 2008 van start gegaan in Itteren. Inmiddels zijn de locaties Borgharen en Geulle aan de Maas klaar. In beide dorpen heeft de rivier aanzienlijk meer ruimte gekregen. De dekgrondbergingen (grindputten) zijn weer aangevuld en de bevolking kan genieten van de ontluikende natuur.

Nieuws

Programma Grensmaasopera in de steigers
04 Feb

Programma Grensmaasopera in de steigers

Consortium Grensmaas is druk in overleg met de stichting Ragen over een goede afstemming van de orga...
Winterverblijf voor vleermuizen in geluidswal
04 Feb

Winterverblijf voor vleermuizen in geluidswal

In de geluidswal die Schipperskerk afschermt van de werkzaamheden op de locatie Trierveld wordt een ...
Uitkijkpunt Trierveld gereed
04 Feb

Uitkijkpunt Trierveld gereed

Consortium Grensmaas heeft bij gemeenschapshuis In de Keet in Illikhoven een bord geplaatst met info...

‘Zeggen wat je doet en doen wat je zegt’

Blik op noordelijke locaties

Enthousiasme over natuurontwikkeling

Hoogwaterbeveiliging in 2017 een feit

Top